Astatické soustavy

Nejoblíbenější videa

Astatické soustavy

SA 2003-2006 - Elektrikáři slaboproudaři - SOŠ Otrokovice

7. Regulované soustavy - soustavy statické - jednotlivé druhy; - soustavy astatické - jednotlivé druhy; - soustavy s dopravním zpožděním.
slaboproud.ic.cz/2010_zz.html

Soukromé střední odborné učiliště LIVA s.r.o., Dělnická 21, 434...

Regulované soustavy – statické a astatické regulované soustavy, charakteristiky – průběhy, časové konstanty.
livamost.cz/assets/files/maturity2013/ustni-otazky-1213-spe3pe-aut.pdf

Converter-abiword-19446.html

Astatické soustavy Nemají samoregulační schopnost a po změně akční veličiny se jejich regulovaná veličina trvale mění.
gorkyland.ic.cz/mereni/7b.doc

Učební osnovy

- přechodové charakteristiky regulovaných soustav - statické regulované soustavy - astatické regulované soustavy - regulované soustavy s dopravním.
sstd.cz/files/soubory/svp/silnicni_doprava/ucebni-osnovy_iv_automatizace.htm

Protokol

4.Regulované Soustavy astatické zip 17.Stanovení náhradního přenosu regulované soustavy
protokol.wz.cz/matura.htm

VY_32_Inovace_01219dum

Obecná rovnice astatické soustavy s dopravním zpožděním ki zesílení astatické soustavy ks zesílení statické soustavy
spskladno.cz/stahuj_dumy.php?id=494

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika

regulačních soustav provedení snímačů. 5. Stabilita regulovaných soustav. soustavy statické astatické vyjádření reakcí výstupu na
spssecb.cz/cs/files/dokumenty_svp_elektrotechnika/Automatizacnitechnika...

digitální učební materiál

1. Typ soustavy. Obecná rovnice astatické soustavy s dopravním zpožděním. U astatických soustav musí být soustava regulovatelná, jinak nemůže existovat
spskladno.cz/stahuj_dumy.php?id=1849

Odborné časopisy - Řízení technologického procesu fermentace

. astatické soustavy je vhodný P regulátor, který pouze zesiluje regulační odchylku. Zesílení regulátoru jsme navrhli jako převrácenou hodnotu zesílení soustavy.
odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=32301

Microsoft Word - skriptaA4nov1.doc

Astatické soustavy 1. řádu Obr. 31. Příklady regulovaných soustav 2. řádu
web.spscv.cz/~madaj/skra4.pdf